depilacja laserowa motus ax warszawa
Obszar zabiegu 1 zabieg 3 zabiegi (-20%) 6 zabiegów (-30%) 9 zabiegów (-40%)
Bikini płytkie (pachwiny) 149 zł 350 zł 840 zł 1050 zł 1470 zł 2100 zł 1890 zł 3150 zł
Bikini (pachwiny, wzgórek łonowy) 159 zł 400 zł 159 zł 1200 zł 1680 zł 350 zł 2160 zł 3600 zł
Bikini głębokie (pachwiny, wzgórek, wargi sromowe) 299 zł 450 zł 1080 zł 1350 zł 1322 zł 1890 zł 2430 zł 4050 zł
Bikini pełne (pachwiny, wzgórek, wargi sromowe, szpara międzypośladkowa) 300 zł 470zł 1128 zł 1410zł 1974 zł 2820 zł 2538 zł 4230zł
Pośladki 400 zł 960 zł 1200 zł 1680 zł 2400 zł 2160 zł 3600 zł
Linia biała 400 zł 960 zł 1200 zł 1680 zł 2400 zł 2160 zł 3600 zł
Nogi 750 zł dodaj do koszyka 1300  3120 zł 3900 zł 5460 zł 7800zł 7020 zł 11700zł
Łydki 180 zł 550 zł 1320 zł 1650 zł 2310 zł 3300 zł 2970 zł 4950 zł
Uda 299 zł 800 zł 1920 zł 2400 zł 3360 zł 4800 zł 4320 zł 7200 zł
Kolana 149 zł 350 zł 840 zł 1050 zł 1470 zł 2100 zł 1890 zł 3150 zł
Stopy + palce 149 zł 250 zł 600 zł 750 zł 1050 zł 1500 zł 1350 zł 2250 zł
Ręce + dłonie 750 zł 1800 zł 2250 zł 3150 zł 4500 zł 4050 zł 6750 zł
Przedramiona 350 zł 840 zł 1050 zł 1470 zł 2100 zł 1890 zł 3150 zł
Ramiona 400 zł 960 zł 1200 zł 1680 zł 2400 zł 2160 zł 3600 zł
Pachy 400 zł 960 zł 1200 zł 1680 zł 2400 zł 2160 zł 3600 zł
Kark 550 zł 1320 zł 1650 zł 1680 zł 2400 zł 2310 zł 3300 zł
Szyja 400 zł 960 zł 1200 zł 1680 zł 2400 zł 2160 zł 3600 zł
Klatka piersiowa 550 zł 1320 zł 1650 zł 1680 zł 2400 zł 2310 zł 3300 zł
Brodawki 149 zł 250 zł 600 zł 750 zł 1050 zł 1500 zł 1350 zł 2250 zł
Brzuch 550 zł 1320 zł 1650 zł 1680 zł 2400 zł 2310 zł 3300 zł
Linia biała 400 zł 960 zł 1200 zł 1680 zł 2400 zł 2160 zł 3600 zł
Plecy 550 zł 1320 zł 1650 zł 1680 zł 2400 zł 2310 zł 3300 zł
Wąsik 250 zł 600 zł 750 zł 1050 zł 1500 zł 1350 zł 2250 zł
Broda 250 zł 600 zł 750 zł 1050 zł 1500 zł 1350 zł 2250 zł
Baki 200 zł 480 zł 600 zł 252 zł 360 zł 1080 zł 1800 zł
Policzki 400 zł 960 zł 1200 zł 1680 zł 2400 zł 2160 zł 3600 zł
Monobrew 100 zł 150 zł 360 zł 450 zł 630 zł 900 zł 810 zł 1350 zł
Głowa 450 zł 500 zł 1200 zł 1500 zł 2100 zł 3000 zł 2700 zł 4500 zł
Całe ciało 2500 zł 6000 zł 7500 zł 10500 zł 15000 zł 13500 zł  22500zł

 

Obszar zabiegu 1 zabieg3 zabiegi (-20%)6 zabiegów (-30%)9 zabiegów (-40%)
Bikini płytkie (pachwiny)149 zł 350 zł840 zł 1050 zł 1470 zł 2100 zł 1890 zł 3150 zł
Bikini (pachwiny, wzgórek łonowy)159 zł 400 zł159 zł 1200 zł 1680 zł 350 zł 2160 zł 3600 zł
Bikini głębokie (pachwiny, wzgórek, wargi sromowe)299 zł 450 zł1080 zł 1350 zł 1322 zł 1890 zł2430 zł 4050 zł
Bikini pełne (pachwiny, wzgórek, wargi sromowe, szpara międzypośladkowa)300 zł 470zł1128 zł 1410zł1974 zł 2820 zł2538 zł 4230zł
Pośladki400 zł960 zł 1200 zł1680 zł 2400 zł2160 zł 3600 zł
Linia biała400 zł960 zł 1200 zł1680 zł 2400 zł2160 zł 3600 zł
Nogi

dodaj do koszyka

750 zł  1300

3120 zł 3900 zł5460 zł 7800zł7020 zł 11700zł
Łydki180 zł 550 zł1320 zł 1650 zł2310 zł 3300 zł2970 zł 4950 zł
Uda299 zł 800 zł1920 zł 2400 zł3360 zł 4800 zł4320 zł 7200 zł
Kolana149 zł 350 zł840 zł 1050 zł 1470 zł 2100 zł 1890 zł 3150 zł
Stopy + palce149 zł 250 zł600 zł 750 zł1050 zł 1500 zł1350 zł 2250 zł
Ręce + dłonie750 zł1800 zł 2250 zł3150 zł 4500 zł4050 zł 6750 zł
Przedramiona350 zł840 zł 1050 zł 1470 zł 2100 zł 1890 zł 3150 zł
Ramiona400 zł960 zł 1200 zł1680 zł 2400 zł2160 zł 3600 zł
Pachy400 zł960 zł 1200 zł1680 zł 2400 zł2160 zł 3600 zł
Kark550 zł1320 zł 1650 zł1680 zł 2400 zł2310 zł 3300 zł
Szyja400 zł960 zł 1200 zł1680 zł 2400 zł2160 zł 3600 zł
Klatka piersiowa550 zł1320 zł 1650 zł1680 zł 2400 zł2310 zł 3300 zł
Brodawki149 zł 250 zł600 zł 750 zł1050 zł 1500 zł1350 zł 2250 zł
Brzuch550 zł1320 zł 1650 zł1680 zł 2400 zł2310 zł 3300 zł
Linia biała400 zł960 zł 1200 zł1680 zł 2400 zł2160 zł 3600 zł
Plecy550 zł1320 zł 1650 zł1680 zł 2400 zł2310 zł 3300 zł
Wąsik250 zł600 zł 750 zł1050 zł 1500 zł1350 zł 2250 zł
Broda250 zł600 zł 750 zł1050 zł 1500 zł1350 zł 2250 zł
Baki200 zł480 zł 600 zł252 zł 360 zł1080 zł 1800 zł
Policzki400 zł960 zł 1200 zł1680 zł 2400 zł2160 zł 3600 zł
Monobrew100 zł 150 zł360 zł 450 zł630 zł 900 zł810 zł 1350 zł
Głowa450 zł 500 zł1200 zł 1500 zł2100 zł 3000 zł2700 zł 4500 zł
Całe ciało2500 zł6000 zł 7500 zł10500 zł 15000 zł13500 zł  22500zł

 

 

 

 

Obszar zabiegu 1 zabieg3 zabiegi (-20%)6 zabiegów (-30%)9 zabiegów (-40%)
Bikini płytkie (pachwiny)149 zł 350 zł840 zł 1050 zł 1470 zł 2100 zł 1890 zł 3150 zł
Bikini (pachwiny, wzgórek łonowy)159 zł 400 zł159 zł 1200 zł 1680 zł 350 zł 2160 zł 3600 zł
Bikini głębokie (pachwiny, wzgórek, wargi sromowe)299 zł 450 zł1080 zł 1350 zł 1322 zł 1890 zł2430 zł 4050 zł
Bikini pełne (pachwiny, wzgórek, wargi sromowe, szpara międzypośladkowa)300 zł 470zł1128 zł 1410zł1974 zł 2820 zł2538 zł 4230zł
Pośladki400 zł960 zł 1200 zł1680 zł 2400 zł2160 zł 3600 zł
Linia biała400 zł960 zł 1200 zł1680 zł 2400 zł2160 zł 3600 zł
Nogi750 zł
1300 zł
3120 zł 3900 zł5460 zł 7800zł7020 zł 11700zł
Łydki180 zł 550 zł1320 zł 1650 zł2310 zł 3300 zł2970 zł 4950 zł
Uda299 zł 800 zł1920 zł 2400 zł3360 zł 4800 zł4320 zł 7200 zł
Kolana149 zł 350 zł840 zł 1050 zł 1470 zł 2100 zł 1890 zł 3150 zł
Stopy + palce149 zł 250 zł600 zł 750 zł1050 zł 1500 zł1350 zł 2250 zł
Ręce + dłonie750 zł1800 zł 2250 zł3150 zł 4500 zł4050 zł 6750 zł
Przedramiona350 zł840 zł 1050 zł 1470 zł 2100 zł 1890 zł 3150 zł
Ramiona400 zł960 zł 1200 zł1680 zł 2400 zł2160 zł 3600 zł
Pachy400 zł960 zł 1200 zł1680 zł 2400 zł2160 zł 3600 zł
Kark550 zł1320 zł 1650 zł1680 zł 2400 zł2310 zł 3300 zł
Szyja400 zł960 zł 1200 zł1680 zł 2400 zł2160 zł 3600 zł
Klatka piersiowa550 zł1320 zł 1650 zł1680 zł 2400 zł2310 zł 3300 zł
Brodawki149 zł 250 zł600 zł 750 zł1050 zł 1500 zł1350 zł 2250 zł
Brzuch550 zł1320 zł 1650 zł1680 zł 2400 zł2310 zł 3300 zł
Linia biała400 zł960 zł 1200 zł1680 zł 2400 zł2160 zł 3600 zł
Plecy550 zł1320 zł 1650 zł1680 zł 2400 zł2310 zł 3300 zł
Wąsik250 zł600 zł 750 zł1050 zł 1500 zł1350 zł 2250 zł
Broda250 zł600 zł 750 zł1050 zł 1500 zł1350 zł 2250 zł
Baki200 zł480 zł 600 zł252 zł 360 zł1080 zł 1800 zł
Policzki400 zł960 zł 1200 zł1680 zł 2400 zł2160 zł 3600 zł
Monobrew100 zł 150 zł360 zł 450 zł630 zł 900 zł810 zł 1350 zł
Głowa450 zł 500 zł1200 zł 1500 zł2100 zł 3000 zł2700 zł 4500 zł
Całe ciało2500 zł6000 zł 7500 zł10500 zł 15000 zł13500 zł  22500zł

 

 

 

 

Obszar zabiegu 1 zabieg3 zabiegi (-30%)6 zabiegów (-40%)9 zabiegów (-50%)
Brzuch149 zł 
dodaj do koszyka
 500zł
1050 zł 1500zł 1800 zł 3000 zł 2250 zł 4500 zł
Pośladki

149 zł 
dodaj do koszyka
 500zł

 

1050 zł 1500zł 1800 zł 3000 zł 2250 zł 4500 zł
Uda przód500 zł1050 zł 1500zł 1800 zł 3000 zł 2250 zł 4500 zł
Uda tył500 zł1050 zł 1500zł 1800 zł 3000 zł 2250 zł 4500 zł
Bryczesy500 zł1050 zł 1500zł 1800 zł 3000 zł 2250 zł 4500 zł
Uda wewnątrz500 zł1050 zł 1500zł 1800 zł 3000 zł 2250 zł 4500 zł
Klatka piersiowa500 zł1050 zł 1500zł 1800 zł 3000 zł 2250 zł 4500 zł
Łydki500 zł1050 zł 1500zł 1800 zł 3000 zł 2250 zł 4500 zł

 

 

Obszar zabiegu 1 zabieg4 zabiegi (-30%)
Twarz600 zł
dodaj do koszyka
1652 zł 2360 zł
Twarz + Szyja799 zł2237 zł 3196 zł
Twarz + Szyja + Dekolt999 zł2797 zł 3996 zł
Piersi590 zł1652zł 2360 zł
Pośladki590 zł1652zł 2360 zł
Brzuch590 zł1652zł 2360 zł
Skóra głowy – zagęszczanie włosów800 zł1820 zł 2600 zł
Ampułka150 zł420 zł 600 zł

 

RESURFACING BASIC 25+

Obszar zabiegu 1 zabieg3 zabiegi (-50%)
Twarz400 zł 
dodaj do koszyka
  800 zł 
1200 zł 2400 zł
Twarz + Szyja900 zł1350 zł 2700 zł
Twarz + Szyja + Dekolt1000 zł1500 zł 3000 zł
Dłonie500 zł750 zł 1500 zł
Znieczulenie50 złw cenie pakietu 

RESURFACING MEDIUM 30+

Obszar zabiegu 1 zabieg3 zabiegi (-50%)
Twarz459 zł
dodaj do koszyka   800 zł 
1200 zł 2400 zł
Twarz + Szyja499 zł   1299 zł 1948 zł 3897 zł
Twarz + Szyja + Dekolt 1399 zł2098 zł 4197 zł
Dłonie600 zł900 zł 1800 zł
Znieczulenie50 złw cenie pakietu 

RESURFACING STRONG 40+

Obszar zabiegu 1 zabieg3 zabiegi (-50%)
Twarz700 zł   1499 zł 2248 zł 4497 zł
Twarz + Szyja1549 zł   2323 zł 4647 zł
Twarz + Szyja + Dekolt

999 zł
dodaj do koszyka 
1999 zł

(+dłonie gratis)

2998 zł 5997 zł
Dłonie700 zł1050 zł 2100 zł
Znieczulenie50 złw cenie pakietu 
Shopping Cart
Scroll to Top

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że

Jestem osobą posiadającą formalne wykształcenie w dziedzinie ochrony zdrowia lub medycyny,

Jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą sklepu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.